Съвременната мрежа на Enterprise

Нашият експертен опит в управлението на автомобилни паркове заедно със стремежа ни към устойчивост е една мощна комбинация. Важно е да вземем под внимание въздействието ни върху околната среда като бизнес, както и да гарантираме, че нашият парк разчита повече на възобновяеми горива. Ние предлагаме най-новите модели автомобили, които са по-ефективни, включително електрически и хибридни превозни средства.

28,3% получават 32 MPG (или повече)