ГЛОБАЛЕН

Възможности за глобален франчайзинг

Възможности за глобален франчайзинг

За информация относно възможностите за глобален франчайзинг, с изключение на САЩ и Канада, се обърнете към:

Питър A. Смит
Вицепрезидент на направление „Глобален франчайзинг“
peter.a.smith@ehi.com