Възможности за глобален франчайзинг

Ние приветстваме интереса Ви към нашите възможности за франчайзинг.  Моля, обърнете внимание, че не се занимаваме с франчайзинг на нашите марки в Канада или САЩ. 

За информация относно възможностите за глобален франчайзинг, се обърнете към:

Питър A. Смит
Вицепрезидент на направление „Глобален франчайзинг“
globalfranchising@ehi.com